Ημερίδα: Η Έρευνα στη σχολική τάξη: κοινωνικές διαστάσεις, τάσεις, προτάσεις, προβληματισμοί

Ημερίδα: Η Έρευνα στη σχολική τάξη: κοινωνικές διαστάσεις, τάσεις, προτάσεις, προβληματισμοί

Επιστημονική Ημερίδα

«Η Έρευνα στη σχολική τάξη: κοινωνικές διαστάσεις, τάσεις, προτάσεις, προβληματισμοί» 

DATE: 2/11/2013

Date

05 Ιουλίου 2019

Categories

Συνέδρια-Ημερίδες/Conferences-Workshops

Search